Muzeum,deska barwiona, fazowana, db Luksusowa restauracja, deska teak, deska wenge Szkoa, korytarz, db, klepka olejowana Szkoa sala lekcyjna, db klepka, joda Szpital uzdrowiskowy, db kepka Szpital uzdrowiskowy, db, klepka Gminny dom kultury, db, klepka
Pub, dyskoteka, mozaika przemysowa teak i deska teak pokadowa Restauracja, mozaika przemysowa teak oraz deska wenge Kawiarnia, mozaika przemysowa, teak Luksusowa restauracja, deska teak i deska wenge Luksusowa restauracja, mozaika przemysowa teak oraz deska wenge Biuro obrad, db, joda Biuro, mozaika paacowa, db
Budynek szkoy, realizacja 5000 m2, mozaika przemysowa, db Biuro, klepka, db olejowany Aula Gminnego Orodka Kultury Biuro, db deska panmar Boutique Galeria, Garnizon Kultury Budynek biurowy, mozaika przemysowa merbau Europejskie Centrum Solidarnoci - biblioteka, parkiet warstwowy, db wdzony
Europejskie Centrum Solidarnoci - ogrd zimowy, deska db lity czarny Europejskie Centrum Solidarnoci - sala wielofunkcyjna, db lity amoniakowany Filharmonia w Supsku Filharmonia Szczeciska - balkon sceny symfonicznej Filharmonia Szczeciska - oznakowanie schodw Filharmonia Szczeciska - podesty sceniczne Filharmonia Szczeciska - sala kameralna
Filharmonia Szczeciska - sala symfoniczna FitStacja Cafe - bar, mozaika merbau Garnizon Kultury Hossa Gdyski Inkubator Przedsibiorczoci, mozaika przemysowa, db Gdyskie Centrum Innowacji, mozaika przemysowa, db Gimnazjum - sala lekcyjna, parkiet db joda lakierowana Gminny Dom Kultury, parkiet db
Hotel Holiday Inn, deska merbau Pomieszczenie biurowe, deska warstwowa olejowana Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, mozaika przemysowa merbau Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - restauracja, mozaika przemysowa merbau Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - sala konferencyjna, mozaika guatambu Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - sala wystawiennicza, mozaika merbau Pracownia Garnizonu Kultury, deska warstwowa, db bielony
Przedszkole, parkiet db olejowany Restauracja Amberside, parkiet db wdzony Szkoa aciska w Malborku, deska lita olejowana Teatr Miniatur, mozaika przemysowa db Teatr Szekspirowski w Gdasku - scena i zapadnie, deska db lity, olej sceniczny Teatr Szekspirowski w Gdasku - foyer, deska buk biay lity Teatr Szekspirowski w Gdasku - widownia, deska buk biay lity
Uniwersytet Gdaski, podoga sceniczna

- powrt do naszych realizacji -